Make your own free website on Tripod.com
1. Veel gedrag leren we door imitatie. Ons gedrag is dus meestal (bewust of onbewust) aangeleerd door anderen. Noem enkele 'bronnen' (personen, media) waar jij de waarden (en normen) voor je gedrag vandaan hebt.

Ik denk dat je het makkelijkst be´nvloed wordt door mensen die dicht bij je staan. Ik denk dus dat ik het meest be´nvloed wordt door mijn vader, moeder, broers, zusje en vrienden.
Door media wordt ik niet echt zo heel erg be´nvloed (denk ik).

2. Joden, christenen en moslims hebben (algemeen gesproken) allemaal dezelfde waarde: ze bidden tot een God. Toch hebben ze verschillende normen (gedragsregels) als het om bidden gaat. Geef een voorbeeld van een:

een Joodse norm voor gebed: Joden dragen een keppeltje als ze gaan bidden.

een Christelijke norm voor gebed: Je moet geen omhaal van woorden gebruiken om je gebed interessant te laten klinken of zo. verder is het wel belangrijk dat je je kan concentreren op je gebed dus niet te veel lawaai om je heen en je ogen gesloten.

een Islamitische norm voor gebed: Als moslim moet je vijf keer per dag bidden met hun gezicht richting Mekka. Sommige mensen zeggen dat het ook al goed is als je vijf keer per dag aan God denkt. In landen waar het grootste gedeelte van de bevolking moslim wordt vanuit de moskee omgeroepen wanneer het tijd is om te bidden. De eerste keer is ┤s ochtends vroeg, als de zon op komt. De tweede keer om ongeveer twaalf uur, de derde keer aan het eind van de middag. ┤s Avonds moet je dan nog twee keer: ÚÚn keer vlak na zonsondergang en de laatste keer ongeveer twee uur na zonsondergang.